มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต

ศาสนสถานอันสำคัญประจำเมือง มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต นี้ตั้ง […]

อ่านเพิ่ม

จตุรัสโรเมอร์ Romerberg

ศาลาว่าการหลังใหญ่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำค […]

อ่านเพิ่ม

พระราชวังซังส์ซูซี Sanssouci

พระราชวังซังส์ซูซี (Sanssouci) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อน [...]
อ่านเพิ่ม

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก ตั้งอยู่ ณ จัตุรัสเมืองเก่า ก […]

อ่านเพิ่ม

มหาวิหาร เซนต์ วิตัส

ทางเดินแคบๆที่จะนำไปสู่ลานชั้นที่3 ของปราสาท และทันใดนั [...]
อ่านเพิ่ม

จัตุรัสเมืองเก่า กรุงปราก

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคั […]

อ่านเพิ่ม

ปราสาทปราก (Prague Castle)

ปราสาทปราก (Prague Castle)ปราสาทแห่งกรุงปรากเป็นสถานที่ […]

อ่านเพิ่ม

สะพานชาลส์ กรุงปราก

สะพานชาลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ข้าม […]

อ่านเพิ่ม

กำแพงเบอร์ลิน ร่องรอยประวัติศาสตร์สงครามเย็น Berlin Wall

กำแพงเบอร์ลิน เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น มีวัต […]

อ่านเพิ่ม