มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต

ศาสนสถานอันสำคัญประจำเมือง มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต นี้ตั้ง […]

Read More

จตุรัสโรเมอร์ Romerberg

ศาลาว่าการหลังใหญ่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำค […]

Read More

พระราชวังซังส์ซูซี Sanssouci

พระราชวังซังส์ซูซี (Sanssouci) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อน [...]
Read More

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก ตั้งอยู่ ณ จัตุรัสเมืองเก่า ก […]

Read More

มหาวิหาร เซนต์ วิตัส

ทางเดินแคบๆที่จะนำไปสู่ลานชั้นที่3 ของปราสาท และทันใดนั [...]
Read More