ทากายามะ

ทากายามะ เป็นเมืองในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2011 มีจำนวนประชากร 92,369 คน มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 2,177.67 ตารางกิโลเมตร

ทากายามะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโจมง เป็นหมู่บ้านช่างไม้ที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าช่างไม้จากเมืองทากายามะเข้าร่วมสร้างพระราชวังเกียวโตและวัดอารามต่าง ๆ ในเกียวโตและนาระ รวมไปถึงปราสาททากายามะด้วย ในสมัยโทกูงาวะ

จากสภาพภูมิศาสตร์ของทากายามะที่ตั้งอยู่บนที่สูง และตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า 300 ปี ทำให้วัฒนธรรมในทากายามะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดี