ฟูจิ

ฟูจิ เป็นเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีประชากรเป็นอันดับสามของจังหวัด รองจากชิซูโอกะ และฮามามัตสึ ในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนประชากรประมาณ 254,113 คน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 245.02 ตารางกิโลเมตร