เวเว่ย์

เวเว่ย์ เป็นเมืองแห่งหนึ่งในรัฐโว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา ใกล้กับเมืองโลซาน เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของเขตเวอแวจนถึง ค.ศ. 2006 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเขตรีวีเยรา-เปอี-ด็องโอ และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์