มาดริด

มาดริด เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน มีประชากรอาศัยในตัวเมืองประมาณ 3.2 ล้านคน และประชากรในเขตเมืองทั้งหมดประมาณ 6 ล้านคน มาดริดยังเป็นเมืองหลักของจังหวัดมาดริดด้วย