โกอิมบรา

โกอิมบรา หรือ กูอิงบรา เป็นเมืองในประเทศโปรตุเกส มีประชากร 137,212 คน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คือ มหาวิทยาลัยกูอิงบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 และอยู่ในกลุ่มกูอิงบรา