ฟุสเซน

ฟุสเซน หรือออกเสียง ฟึสเซิน เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตอ็อสท์อัลก็อย ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศออสเตรียไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร เมืองมีประชากร 14,631 คน เป็นที่รู้จักด้านอุตสาหกรรมผลิตไวโอลิน