แฟรงค์เฟิร์ต

แฟรงค์เฟิร์ต

แฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

ชื่อเมืองแฟรงค์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ “ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์” หมายถึงเมืองแฟรงค์เฟิร์ตที่อยู่บนแม่น้ำไมน์ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองฟรังค์ฟวร์ทอันเดอร์โอเดอร์ (Frankfurt an der Oder) ริมฝั่งแม่น้ำโอเดอร์ในรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศ

ภูมิศาสตร์

แฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเฮสส์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี

ที่ตั้ง

แฟรงค์เฟิร์ตตั้งขนาบทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไมน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขา Taunus ส่วนทิศใต้ของเมืองนั้นเป็นป่านครแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นป่าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี เมืองแฟรงค์เฟิร์ตมีอาณาเขต 248.31 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 23.4 กิโลเมตร และจากทิศเหนือไปทิศใต้ 23.3 กิโลเมตร ศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่ทางตอนเหนือของแม่น้ำไมน์ ในเขต Altstadt (เมืองเก่าและศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์) และเขตที่ล้อมรอบคือเขต Innerstadt ในขณะที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์อยู่ในเขต Bockenheim ใกล้กับสถานีรถไฟตะวันตกแฟรงค์เฟิร์ต

แฟรงค์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนครบาลแฟรงค์เฟิร์ต ไรน์-ไมน์ ซึ่งมีประชากร 5.5 ล้านคน เมืองสำคัญอื่นๆในภูมิภาคได้แก่ วีสบาเดน (เมืองหลวงของรัฐเฮสส์), ไมนทซ์ (เมืองหลวงของรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์), Darmstadt, Offenbach am Main, ฮาเนา, Aschaffenburg, บัดฮอมบูร์กฟอร์เดอร์เฮอเออ, Rüsselsheim am Main, เวทซลาร์ และ Marburg

ภูมิอากาศ

แฟรงค์เฟิร์ตมีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 10.6 °C

อุณหภูมิ ของเมือง แฟรงค์เฟิร์ต

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Pure Luxe in Punta Mita

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

All Aboard the Rocky Mountaineer

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

The Castle on the Cliff: Majestic, Magic, Manoir

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

City Spotlight: Philadelphia

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

Tiptoe through the Tulips of Washington

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

A Seaside Reset in Laguna Beach

On the Insert tab, the galleries include items that are […]

มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต

ศาสนสถานอันสำคัญประจำเมือง มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต นี้ตั้ง […]

จตุรัสโรเมอร์ Romerberg

ศาลาว่าการหลังใหญ่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำค […]

พระราชวังซังส์ซูซี Sanssouci

พระราชวังซังส์ซูซี (Sanssouci) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อน [...]

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก ตั้งอยู่ ณ จัตุรัสเมืองเก่า ก […]