อิตาลี

อิตาลี เป็นประเทศในยุโรปใต้ เมื่อรวมกับกรีซถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมตะวันตก ไม่น่าแปลกใจที่มันยังเป็นที่ตั้งของมรดกโลกจำนวนมากที่สุดของยูเนสโกในโลก พบกับศิลปะและอนุเสาวรีย์ระดับสูงทุกที่ทั่วประเทศ.

นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านอาหารอร่อย อุตสาหกรรมแฟชั่นอินเทรนด์ รถยนต์และจักรยานยนต์สุดหรู วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายรวมถึงชายฝั่งที่สวยงามทะเลสาบอัลไพน์และเทือกเขา (เทือกเขาแอลป์และแอเพนนีน) ไม่น่าแปลกใจที่มักจะมีชื่อเล่นว่า Bel Paese (ประเทศที่สวยงาม)

รัฐอิสระสองแห่ง รายล้อมไปด้วยอิตาลี: เมืองซานมารีโนและนครวาติกัน ในขณะที่ในทางเทคนิคไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปทั้งสองรัฐนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชงเก้นและสหภาพการเงินยุโรป (EMU) นอกเหนือจากเครื่องแบบตำรวจที่แตกต่างกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากรัฐเหล่านี้และอาณาเขตของอิตาลีและสกุลเงินก็เหมือนกัน ภาษาอิตาลียังเป็นภาษาราชการในทั้งสองประเทศ

อิตาลีส่วนใหญ่เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชายแดนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและสโลวีเนียทางตอนเหนือ อิตาลีซึ่งมีรูปทรงรองเท้าบู๊ตล้อมรอบด้วยทะเล Ligurian และ Tyrrhenian Sea ทางทิศตะวันตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเล Ionian ไปทางทิศใต้และทะเล Adriatic ไปทางทิศตะวันออก

ภาษาอิตาลี เป็นภาษาราชการที่ประชากรส่วนใหญ่พูด แต่เมื่อคุณเดินทางไปทั่วประเทศคุณจะพบว่ามีภาษาอิตาลีที่แตกต่างกันหลายภาษาขึ้นอยู่กับภูมิภาค ที่คุณอาศัยอยู่ ภาษาฝรั่งเศสพูดทางตะวันตกเฉียงเหนือ และเยอรมันตะวันออกเฉียงเหนือ . อิตาลีมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายมาก แต่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นภูเขาเป็นหลักรวมถึงเทือกเขาแอลป์และเทือกเขา Apennines ที่ไหลผ่านส่วนใหญ่ของมัน สองเกาะที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้: ซาร์ดิเนียซึ่งเป็นเกาะนอกชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีและซิซิลีที่ปลายใต้ (“นิ้วเท้า”) ของรองเท้า

ในขณะที่ต่างประเทศรักษาชื่อเสียงในฐานะสังคมคาทอลิกอย่างจริงจัง แต่ความเป็นจริงทางศาสนาของอิตาลีนั้นค่อนข้างหลากหลาย หากคริสตจักรเป็นที่แพร่หลายในเมืองใหญ่เช่นในเมืองเล็ก ๆ การปฏิบัติและการเข้าร่วมจำนวนมากในหมู่ผู้เชื่อนั้นสอดคล้องกับของประเทศในยุโรปอื่น ๆ : คนรุ่นเก่าเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นในขณะที่คนอายุน้อยกว่า นิกายคริสเตียนที่เป็นไปได้ทั้งหมด – และชุมชนชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ – ทำให้อิตาลีเป็นบ้านของพวกเขามาหลายศตวรรษ ยิ่งไปกว่านั้นในทศวรรษที่ผ่านมาศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธก็มีความชัดเจนมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นฐานจำนวนมากจากแอฟริกาเหนือและเอเชีย แต่เนื่องจากการแปลงเป็นระยะ ๆ ในหมู่ชาวอิตาเลียน ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรืออเทวนิยมอย่างจริงจังก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาตามการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดคิดเป็นเกือบ 20% ของประชากร

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม http://simple.wikipedia.org/wiki/Italy