เริ่มต้น ฿95,000.00
จองเดี๋ยวนี้

Beautiful North Italy 10 Days (TG)

Dolomites, Rocca Pietore, Province of Belluno, Italy
ยังไม่มีคะแนน

ระยะเวลา

10 วัน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

30 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

Beautiful North Italy 10 Days (TG) เป็นอีกหนึ่งรายการที่ท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนของอิตาลีตอนเหนือ ทางอิตาเลี่ยนริเวียร่า และอิตาเลี่ยนแอลป์ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ ที่ไม่จัดบ่อยนัก ด้วยการเริ่มต้นที่เมืองมิลาน การบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองมิลาน(อิตาลี) เที่ยวเมืองเจนัว เมืองท่าที่สำคัญของอิตาลี  เที่ยวชม อิตาเลี่ยน ริเวียร่า เที่ยวเมืองปอร์โตฟีโน่ เที่ยวซานตา มาร์เกริตา เที่ยวซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เที่ยวเมืองโมเดนา ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี เที่ยวเมืองเวอโรน่า เมืองซีร์มิโอเน่ ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า  ท่องธรรมชาติอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์ ดินแดนที่ราบสูงของอิตาเลี่ยนแอลป์ ชมทะเลสาบเบรียส  ทะเลสาบมิซูริน่า เที่ยวเมืองเซนต์มักดาเลนา เมืองเบลลาจิโอ ชมทะเลสาบโคโม่ ปิดท้ายรายการที่เมืองมิลาน  ให้ท่านอิสสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมก่อนเดินกลับกรุงเทพฯ บินตรงโดยการบินไทย

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/noomsao.com/file/d/1Vq_C2-rAytdlZdxmoGIUMaNzqJ8rNQT0/preview?usp=drivesdk” title=”EUR_07B_Beautiful North Italy 10 D_(Oct-Dec _18)_Update 03.09.18.doc” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/msword” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

ไฮไลท์

 • บินตรงโดยการบินไทยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน(อิตาลี)
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • เที่ยวเมืองเจนัว
 • เที่ยวอิตาเลี่ยน ริเวียร่า
 • เที่ยวเมืองปอร์โตฟีโน่
 • เที่ยวซานตา มาร์เกริตา
 • เที่ยวเมืองซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 • เที่ยวซานตา มาร์เกริตา
 • เที่ยวเมืองโมเดนา
 • ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี
 • เที่ยวเมืองเวอโรน่า
 • เที่ยวเมืองซีร์มิโอเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
 • เที่ยวเทือกเขาโดโลไมท์
 • ชมทะเลสาบเบรียส
 • ชมทะเลสาบมิซูริน่า
 • เที่ยวเซนต์มักดาเลนา 
 • เที่ยวเมืองเบลลาจิโอ
 • เที่ยวทะเลสาบโคโม่
 • มิลาน อิสสระช้อปปิ้ง
 • บินตรงเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยการบินไทย

Bulk discount (by amount)

Bulk discount adult
# ส่วนลดกรุ๊ป จากผู้ใหญ่ To adult มูลค่า
1 ส่วนลดผู่ใหญ่ 6 10 1000

รวม/ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

Dolomites, Rocca Pietore, Province of Belluno, Italy

รีวิว

0/5
ยังไม่มีคะแนน
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿95,000.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

285 รีวิว

คุณอาจสนใจ