จาก ฿72,000.00
จองเดี๋ยวนี้

BIG PRO North Italy 8 Days

Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

8 วัน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

30 คน

ภาพรวม

BIG PRO North Italy 8 Days โปรโมชั่นแนะนำ เที่ยวอิตาเลี่ยนแอลป์ และริเวียร่า ใน 8 วัน สำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติอันสวยงามของตอนเหนือของอิตาลีที่มีพรมแดนติดกับสวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณห้ามพลาด อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เริ่มต้นด้วยการบินไทยนำท่านบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมืองมิลาน (อิตาลี) เที่ยวมิลาน เที่ยวเจนัว เที่ยวอิตาเลียน ริเวียร่า เที่ยวเมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองลา สเปเซีย เที่ยวซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เที่ยวเมืองลา สเปเซีย เที่ยวเมืองเวอโรน่า สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาโดโลไมท์ ชมทะเลสาบเบรียส และทะเลสาบมิซูริน่า ชมเมือง เซนต์มักดาเลนา ชมเมืองซีร์มิโอเน่ ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ช้อปปิ้งค์ที่เมืองมิลานปิดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/noomsao.com/file/d/10dE8ONByPuqvGJQ5SpvAl1r-ZGceoEjf/preview?usp=drivesdk” title=”Big Pro 4_North Italy 8 D_(MXP-MXP)_(Nov-Dec _18) Update 03.09.18.doc” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/msword” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

ไฮไลท์

 • การบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • เที่ยวเมืองเจนัว
 • เที่ยวอิตาเลียน ริเวียร่า
 • ชมเมืองปอร์โตฟิโน่
 • ชมเมืองลา สเปเซีย
 • ชมซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 • เที่ยวเมืองเวอโรน่า
 • เที่ยวอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดลไมท์
 • เที่ยวทะเลสาบเบรียส
 • เที่ยวทะเลสาบมิซูริน่า
 • เที่ยวเมืองเซนต์มักดาเลนา
 • เที่ยวเมืองซีร์มิโอเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
 • ช้อปปิ้งค์ปิดท้ายรายการ ที่มิลาน

Included/Exclude

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿72,000.00
บริการเสริม
 • นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม(฿8,000.00)

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

316 รีวิว

คุณอาจสนใจ