from ฿0.00
Book Now

BIG PRO North Italy 8 Days

Not Rated

Duration

8 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

___

Overview

BIG PRO North Italy 8 Days โปรโมชั่นแนะนำ เที่ยวอิตาเลี่ยนแอลป์ และริเวียร่า ใน 8 วัน สำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติอันสวยงามของตอนเหนือของอิตาลีที่มีพรมแดนติดกับสวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณห้ามพลาด อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เริ่มต้นด้วยการบินไทยนำท่านบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมืองมิลาน (อิตาลี) เที่ยวมิลาน เที่ยวเจนัว เที่ยวอิตาเลียน ริเวียร่า เที่ยวเมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองลา สเปเซีย เที่ยวซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เที่ยวเมืองลา สเปเซีย เที่ยวเมืองเวอโรน่า สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาโดโลไมท์ ชมทะเลสาบเบรียส และทะเลสาบมิซูริน่า ชมเมือง เซนต์มักดาเลนา ชมเมืองซีร์มิโอเน่ ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ช้อปปิ้งค์ที่เมืองมิลานปิดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

HIGHLIGHTS

 • การบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • เที่ยวเมืองเจนัว
 • เที่ยวอิตาเลียน ริเวียร่า
 • ชมเมืองปอร์โตฟิโน่
 • ชมเมืองลา สเปเซีย
 • ชมซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 • เที่ยวเมืองเวอโรน่า
 • เที่ยวอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดลไมท์
 • เที่ยวทะเลสาบเบรียส
 • เที่ยวทะเลสาบมิซูริน่า
 • เที่ยวเมืองเซนต์มักดาเลนา
 • เที่ยวเมืองซีร์มิโอเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
 • ช้อปปิ้งค์ปิดท้ายรายการ ที่มิลาน

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿0.00
Extras
 • นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม(฿8,000.00)

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

430 Reviews

You might also like