เริ่มต้น ฿45,900.00
จองเดี๋ยวนี้

Hokkaido Sakura 5 days by TG

Created with Sketch. Hokkaido, Japan
เยี่ยมยอด

รหัสทัวร์

___

สายการบิน

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

20 คน

ภาพรวม

** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด

** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”

** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

** ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ TODA MEMORIAL PARK

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

ดูเพิ่ม

โปรแกรมเดินทาง

ขยายทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ

วันที่สาม

ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ศาลเจ้าฮอกไกโด + สวนมารุยาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สี่

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - เอ้าท์เล็ต

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Hokkaido, Japan

รีวิว

4.5/5
เยี่ยมยอด
อ้างอิงตาม 1 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
1
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
บริการจองออนไลน์การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ของหุ้นส่วนผู้ประกอบการธุรกิจ ทัวร์ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า งานอีเว้นท์

ฮาร์ท

08/08/2018

Good programe

รายการทัวร์น่าสนใจ อยากไปนานแล้ว
กำลังแสดง 1 - 1 ของ 1 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿45,900.00
Extras
  • พักเดี่ยว(฿51,900.00)

บริหารจัดการโดย

TTB Admin

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2018

245 รีวิว

คุณอาจสนใจ