เริ่มต้น ฿96,000.00
จองเดี๋ยวนี้

ทัวร์บาวาเรีย ทีโรล 9 วัน บินโดยการบินไทย [TG]

Hallstatt, Austria
Not Rated

ระยะเวลา

9 วัน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

30 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

ทัวร์บาวาเรีย ทีโรล 9 วัน บินโดยการบินไทย [TG] บินตรงสู่ แฟรงค์เฟิร์ต  เที่ยวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก เที่ยวเมือง ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชวานสเกา ขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์  ต่อเนื่องไปยังเมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาชุกสปิตเซ่ จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งรัฐทีโรล ของประเทศออสเตรีย เที่ยงเมืองวัตเท่น  ชมคริสตัลเวิร์ด  เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนมิราเบล ต่อเนื่องไปยังเมืองทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง แล้วนำท่านเที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัทอันแสนโรแมนติก แล้วเดินทางต่อไปที่เมืองบาดไรเค่นฮาล เมืองแห่งสปาอาบน้ำแร่ เที่ยวเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เที่ยวชมเหมืองเกลือ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปรีน นำชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ  เที่ยวชมเมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน ปิดท้ายรายการชอปปิ้งค์ที่เมืองมินิกก่อนทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • บินโดยการบินไทยจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต
 • เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก
 • เที่ยวทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
 • เที่ยวเมืองหมู่บ้านชวานสเกาชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เที่ยวเมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น ขึ้นเขายอดเขาชุกสปิตเซ่
 • เที่ยวเมืองอินสบรูค
 • เที่ยวเมืองวัตเท่น
 • ชมคริสตัลเวิร์ด
 • เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ก ชมสวนมิราเบล
 • เที่ยว ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
 • เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
 • เที่ยวเมืองบาดไรเค่นฮาล เมืองแห่งสปา
 • เที่ยวเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เที่ยวชมเหมืองเกลือ
 • เที่ยงเมืองปรีน ชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 • เที่ยวเมืองมิวนิค รัฐบาวาเรีย
 • ชมจัตุรัสมาเรียน พร้อมชอปปิ้งค์ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าคริสตัลเวิล์ด / ค่าเข้าชมเหมืองเกลือ / ค่าเข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน7 กม.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

Hallstatt, Austria

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿96,000.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

328 รีวิว

คุณอาจสนใจ